http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Giới Thiệu Di Tích Lịch Sử Văn hoá Huyện Bến Cầu ( tiếp theo)

* Di tích lịch sử Văn hoá Rừng Nhum:
- Căn cứ Rừng Nhum tọa lạc tại ấp Phước Đông xã Long Phước - huyện Bến Cầu - Tây Ninh được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh tại quyết định số 122/ QĐ -CT ngày 29/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh .
  Đầu năm 1960 phong trào Đồng Khởi trên toàn miền Nam đã làm phá sản chiến lược " tố  cộng Việt Cộng " bình định miền Nam bằng các "khu dinh điền" ," khu trù mật" bị thất bại Mỹ chuyển sang kế hoạch bình định mới  với một hệ thống hàng rào"" ấp chiến lược chiến trang đặc biệt"
 Đầu năm 1962, tỉnh Ủy Tây Ninh quyết định tách các xã phía tây sông Vàm Cỏ Đông ra khỏi huyện Gò Dầu và chính thức thành lấp huyện Bến Cầu. Được sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh Ủy đó là cái mốc quan trọng trong lịch sử truyền thống nó đáp ứng mọi nguyện vọng thiết tha của đoàn thể Đảng viên , cán bộ và đồng bào của huyện.
 Để thực hiện nghị quyết xác định nhiệm vụ đối với căn cứ" ra sức giữ vững mở rộng và xây dựng các loại căn cứ địa cách mạng, bồi dưỡng các lực lượng về mọi mặt, đánh bại một âm mưu  càn quét, lấn chiếm căn cứ của địch"
  Từ nghị quyết trên, căn cứ Rừng Nhum được thành lập cùng với đà phát triển  của  căn cứ lõm sau này như : Bàu Gõ, Sóc Khuất, Rừng Khuỷnh, Bàu Rong và địa đạo Lợi Thuận đã nói lên định thần của quân và dân Bến Cầu  quyết tâm đánh Mỹ và góp phần thắng Mỹ . Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước( 1960-1975), căn cứ Rừng Nhum giữ một vị trí rất quan trọng  đối với toàn huyện Bến Cầu và kẻ thù tìm mọi cách phá tiêu diệt nhưng dân và quân huyện Bến Cầu  đã biết dựa vào ý Đảng , lòng dân đánh trả quyết liệt, bẽ gãy nhiều cuộc xâm chiến lược của địch gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề, giữ vững địa bàn và bảo vể toàn căn cứ của huyện.
 Sau khi thành lập căn cứ huyện trong những năm kháng chiến ác liệt đã di chuyển nhiều nơi như địa đạo Lợi Thuận , Bù Lu, Giồng Nần, Tiên Thuận nhưng căn cứ Rừng Nhum vẫn là nơi bám trụ của huyện Ủy Bến Cầu để chiến đấu và tồn tại đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng .
 Năm 1962 trước âm mưu thâm độc của địch huyện Ủy  Bến Cầu xác định nhiệm vụ hết sức cấp Bách hiện nay là đánh bại kế hoạch " Quốc sách" ấp chiến lược của địch, đồng thời cũng là một yêu cầu quan trọng hàng đấu  trong đấu tranh đánh bại lâu dài của ta và làm cho quần chúng tăng thêm quyết tâm phá bỏ ách kìm kẹp của địch .
  Cùng với phát triển phong trào của quần chúng sau chiến thắng Đồng Khởi Tua Hai đã tạo điều kiện  cho lực lượng Vũ trang Bến Cầu  ra đời. Ngoài những nhiệm vụ bước đầu mới thành lập bộ phận lực lượng Vũ trang Bến Cầu lúc bấy giờ có thêm nhiệm vụ" tác chiến tiêu hao sinh lực địch", hỗ trợ đắc lực  cho phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng và phong trào du kích chiến tranh ở các xã"
 Nổi bật là cuộc đấu tranh giằng co giữa ta và địch . Địch ráo riết càn quét gom dân vào" ấp chiến lược " còn đồng bào ta bị gom vào ấp chiến lược  thì trở về ruộng vườn cũ. Cuộc càn quét của địch ngày 18/08/1962 đã gom 342 nhà dân thuộc ấp Bến và ấp Voi đưa vào ấp chiến lược , nâng số dân ấp này lên 2500 người nhưng chỉ một tuần sau số dân chỉ còn 2,352 người. Đặc biệt trong vòng nửa tháng  đã có trên1300 người rời bỏ ấp chiến lược thì số thanh niên từ 18-45 tuổi chiếm số đông. Theo chỉ đạo trên để mở rộng vùng, mở rộng hành lang biên giới và xây dựng chính quyền cách mạng . Ngày 06/01/1964 lực lượng phối hợp  với Trung đoàn 1, sư đoàn 9 đánh tiêu diệt yết khu Bến  Cầu . Ta đã tiêu diệt 20 tên và bắt 52 tù binh. Như vậy toàn bộ ban tễ xã bị bắt và bị tiêu diệt.( còn nữa ...

Bài này do sự hỗ trợ của phòng văn hoá thông tin huyện Bến Cầu cung cấp