http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Giới Thiệu Di Tích Lịch Sử Văn Hoá Bến Đình

Khu di tích Bến Đình tọa lạc ấp B xã Tiên Thuận- huyện Bến Cầu- Tây Ninh được công nhận là di tích lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại quyết định số 72/ QĐ-CT ngày 13 / 06 /1998 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
   Khu di tích Bến Đình là một điểm còn lưu lại những phế tích của các công trình  xây dựng đền tháp cổ. Trong quá trình điều tra khảo sát và nghiên cứu người ta phát hiện ít nhất 4 chân tháp cổ ở gò đất cao 5 m ( có miếu Bà)
   Ngoài cặp sông Vàm Cỏ Đông còn phát hiện hàng cọc gỗ trai đường kính 60 cm dài 1m2, đầu nhọn đóng sâu dưới đất đầu bằng phía trên cách mặt đất 20 cm
    Qua đánh giá ban đầu thì đây có thể là cọc nhà sàn hoặc cầu tàu ( Bến tàu ) của người xưa. Chứng tỏ đây là một khu dân cư đông đúc lâu đời. Ở các chân phế tích tháp cổ phát hiện nhiều gạch ngói ống, ngói bàn, ngói trang trí, ngói hình chóp, gồm nhiều chủng loại kiểu dáng màu sắc... có độ nung chín tương đối cao như các loại: miệng bình , vòi bình. Tầng văn hoá dày từ 80 cm- 1,20 m.
    Những dữ kiện thu được  ở khu di tích Bến Đình từ các vật liệu xây dựng gạch ngói đến các vật dụng khác: gốm, bệ đá vòng, nắm tay tượng ... bằng phương pháp so sánh đối chiếu các nhà khảo cổ học. Di tích Bến Đình, các phế tích , kiến trúc tháp có niên đại ở thế kỷ VII, các hiện vật gồm ngói, vòi bình có niên đại thế kỷ thứ IX- X sau công nguyên.
   Nơi đây thời Thiệu Trị thứ 3 cho đắp Bảo gọi là Thành Bảo Định Liêu năm Tự Đức thứ 3 lấy Bảo Định Liêu làm thành bảo của huyện Quang Hoá.
    Khu di tích Bến Đình là khu di chỉ khảo cổ lớn của tỉnh, còn chứa trong lòng đất nhiều dữ kiện lịch sử mà bước đầu cho thấy có niên đại cách nay từ 10- 12 thế kỷ.
  Ngoài giá trị lịch sử kiến trúc đền tháp , phương pháp chế tạo vật liệu... di tích còn giúp cho các nhà nghiên cứu về tập tục xưa một nền văn minh Óc Eo.

( còn nữa... )
Tài liệu này do phòng văn hoá thông tin huyện Bến Cầu cung cấp