http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

CON GÁI THỜI NAYCon gái thời nay
Không chịu học bài
Thích đi quán xá
Rủ bạn lai rai

Chơi trò bạo lực
Làm nhục bạn mình
Rủ nhau túm tóc
Đánh bạn tím mình

Chửi thề nói tục
Thích hút bồ đà
Thuốc phiện thuốc lắc
Chẳng ai dám la !

Mặc đồ thiếu vải
Thiếu trước hở sau
Phấn son loè loẹt
Ai dám nói nào ?

Đọc vài tờ báo
Ngán ngẩm lắc đầu
Con gái thời nay
Nhắc đến phát rầu

* đọc báo thấy ớn quay clip đoạn đánh ghen , đánh bạn ghê quá :~

Lấy ảnh này cho đẹp chơi hình bạo lực ghê quá !