http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

NỖI BUỒN MẤT CHÓ (2)

Hình chó Min


Vắng có hai ngày nhớ quá Min ơi !
Không nghe tiếng sủa vẫy đuôi mừng chủ
Đi Chợ về không còn thấy Min đợi 
Nhà cửa vắng hoe chủ chán lắm rồi 


Vắng hai tiếng ta mất Cún yêu  
Đêm thơ thẩn nhớ ơi là nhớ 
Tô cơm cún ăn bỏ dỡ
Nếu xiềng xích sợ cún mất tự do

Nhớ lắm Min ơi ! Nhớ đường về với chủ
Min đi rồi chủ cũng bỏ ăn
Nửa đêm mở cửa ra đầu ngõ
Đốt đèn đi tìm chẳng thấy Min 

Thằng  trộm nào có lá gan to
Canh giữa trưa đi trộm chó
Cái tội tham tiền nầy quên đạo đức
Bán rẻ lương tâm đổi lấy cái hèn


Min ơi ! Ở đâu cho ta biết
Để đón Min về  mái ấm thân quen 

( dạo này Minh Tâm mất chó nhỏ tròn 6 tháng tuổi )
Buồn ghê :(