http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

TỰ DẶN MÌNH


Lòng thầm nhủ :
Từ nay mình buông xả
Quên ngay thôi
Ta làm lại từ đầu 
Sống thật lòng
Quang minh chính đại
Không phân chia ranh giới : giàu nghèo
Đừng ích kỷ
Đua đòi , giả dối
Đừng đánh mất nhân phẩm : cái tôi
Sống thật tốt
Đừng để lòng hổ thẹn
Chữ " nhân tâm " phải đi đầu
Sống có nghĩa
Ta làm việc thiện
Để đức sau này cho cháu con