http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

NHẬT KÝ TÔI


Bay trong gió
Bay trong mưa 
Ngóng chim xưa
Chẳng thấy về!
Chim thiếu phụ
Dấu đơn côi
Khắc ước mơ
Chữ lên men
Những vần thơ
Cho nhân thế
Ấm nghĩa tình
Ô, vui!
( Hồng Tâm )
21/ 10/ 2015