http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

BÓNGTa tìm bóng, mặt xế hoàng hôn
Mới thấy mình, chao ôi, mèo chuột!
Người xa rồi lòng ngu ngơ trên cát
Ảo thực vô thường, ta - bóng lịm chôn!
( Hồng Tâm )
Bài chỉnh sửaCHỈ YÊU MỘT NGƯỜI
Có yêu trăng biết mình nhung nhớ
Hằng đêm trăng thức viết bài thơ
Vậy mà... người vô tình không hiểu
Thương mảnh thân mình 
bóng bơ vơ

Có yêu trăng biết mình mang nợ
Mãi chờ người vàng năm tháng trôi
Mặc kệ xuân tàn hoa mãi đợi
Yêu bóng anh hùng chỉ thế thôi.

( Hồng Tâm )
ONLY LOVING A PERSON
To be loved the moon has recognized itself missing
Night by night it waking up composing the sentimental poem 
However,... the person unintentional, not understand 
To be a piece of body, myself, the lonely shade

To be loved it knows itself was in debt
Forever, waiting the one, yellowing the month and year 
Ignoring the faded Spring, forever the flower waiting for
Loving the shade of hero, so like that.

(Translated by Mr. Hàn Quốc Vũ)Bài chỉnh sửa 
Hihi ngày mai sẽ có người dịch sang tiếng Anh