http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

SẦU NGHIÊNG QUA ĐỜILâu rồi không gặp người dưng
Đêm về thành phố ngập ngừng bước chân
Còn không phố xá tình thân
Nghe lòng thoáng chút bâng khuâng ngậm ngùi


Tim đau từ thuở xa người
Hồn đau mấy thuở môi cười mà đau
Ta đi trong cuộc bể dâu
Mà sao kỷ niệm như dao cứa lòng

Tình xa suốt mấy năm ròng
Còn bao quên nhớ giữa dòng nhân duyên
Phố đêm còn nỗi buồn riêng
Mới  hay có bóng sầu nghiêng qua đời

Trời làm chia cách đôi nơi
Chưa đem đắp đổi cuộc đời hai ta

MINH TÂM