http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

MỘT LẦN
Một lần thôi ta sợ 
Không dám yêu lần sau
Chỉ một lần mãi nhớ
Tình để lại dấu đauChỉ một lần tan vỡ
Ta mới hiểu tình yêu
Đó là liều thuốc đắng
Cô đơn sầu rất nhiềuMINH TÂM
09/11/2015