http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

ÁO XƯA             Mười năm rồi người nhỉ
Chúng mình không gặp nhau
Thời gian trôi mải miết
Tóc mây giờ phai màu

Người  ơi ở bên đó
Chắc hạnh phúc ấm êm
Tôi nổi buồn gặm nhấm
Đau nhừ nát con tim

Buồn lòng người bội bạc
Cuộc tình lỡ đánh rơi
Tôi là người đi lạc
Nhớ bóng hình một thời

Áo xưa giờ đã cũ
Nhưng lòng không đổi thay 
Vẫn còn đây nổi nhớ
Một thời trọn vòng tay

Người về vui duyên mới
Mưa ướt cả lòng tôi
Tình xưa người cởi bỏ
Người quên tôi mất rồi 

               HỒNG TÂM