http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

EM KHÔNG LẤY CHÔNGAnh ơi ở vậy
Không lấy chồng đâu !
Sợ về chồng đánh
Bể trán u đầu

Thà em ở vậy 
Đi chơi vui hơn
Tiền em em giữ 
Mắc công chồng hờn

Lấy chồng khổ lắm
Đi sớm chiều say
Đày con đày vợ
Kiếm chồng tối ngày

Anh ơi ! Sợ lắm
Thà là tình nhân
Cưới rồi vỡ mật
Ở vầy sướng thân


22/09/2015