http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG
Biển lúc nào vẫn ở trong tôi
Kể trong giấc mơ , nghe ầm ầm sóng vỗ
Việt Nam ta bốn nghìn năm muôn thuở
Vẫn vẹn nguyên nòi giống Tiên Rồng

Tôi vẫn nghiêng mình hướng về biển đông
Thương lắm những người lính trẻ
Biển rộng bao la ôm anh như lòng mẹ
Anh đã nghe tổ quốc gọi tên mình

Người chiến sĩ ơi ! Hãy vững lòng tin
Có chúng tôi hậu phương vững chắc
Theo dấu người xưa lòng tôi thầm nhắc
Khuyên cháu con giữ biển đảo quê mình

Bao gương sáng ngời anh dũng hy sinh
Máu tuôn rơi hoà vào dòng biển cả
Để hôm nay Việt Nam xanh màu của lá
Cho cháu con rộn rã tiếng cười
11/10/2015