http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

NỔI NIỀM

 Thời gian lặng lẽ trôi mau
Mười năm rồi đó ai nào đâu hay
Mười năm nỗi nhớ đoạ đày
Ta nghe thương nhớ rơi đầy trang thơ


Mười năm qua trong giấc mơ
Bóng hình ấy còn đợi chờ trong tim
Câu thơ như lạc buộc mềm
Người đan buộc chặt ta thêm với đời

Trách người lòng bạc như vôi
Chút tơ vương với một đời dỡ dang


22/06/2015

MINH TÂM