http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

TÌM

 Ai như ngọn gió vô tình
Ước gì cơn gió soi hình bóng tôi
Tôi như giọt nắng dơn côi
Con tim lại nhớ một thời bão dông

Lòng tôi giờ hoá mùa đông
Bao mùa vẫn đợi nhớ mong một người
Tôi tìm trong những cuộc cười
Tiếng ai quen thuộc giống người tôi yêu


Thả hồn theo gót phiêu diêu
Đỏ con mắt chỉ thấy chiều đuổi nhau

21/06/2015
MINH TÂM