http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

TÔI TÌM

Tôi đi tìm chính tôi
Một thời ngày xưa ấy
Tôi tìm đâu có thấy
Chỉ thấy hoen bờ mi


Tôi đi tìm những gì
Một thời tôi đánh mất
Là tuổi thơ , tuổi ngọc
Những mộng mơ đầu đời

Tôi đi tìm trong tôi
Những lời ru của mẹ
Ơi .. Con cò bay lả
Trên ruộng đồng bao la

Tôi tìm người tôi yêu
Bóng hình trong kỷ niệm
Tìm hoài tôi không thấy
Chỉ có tôi về chiều


Tôi đánh đố đi tìm
Chỉ là cơn ảo mộng
Giữa bốn bề cuộc sống
Nghe áo cơm gọi mình

    22/05/2015
MINH TÂM