http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

ĐƠN PHƯƠNG (7)

Khuya rồi mà ta chưa ngủ
Lòng sầu đầy mối tương tư
Ta đã yêu thầm người ấy
Ngồi dậy ta viết bài thơ


Ngày đêm tim ta mãi nhớ
Bóng hình còn ở nơi xa
Đồng hồ điểm mười hai tiếng
Ôi tình đơn phương thật là ...


Ta yêu mà người đâu biết
Tương tư đâm ra hờn ghen
Ta yêu mà người đâu biết
Trằn trọc thao thức từng đêm

Hỡi vầng trăng soi sáng tỏ
Xin hãy chỉ đường cho ta
Làm sao cho người hiểu rõ
Bệnh tương tư trầm trọng rồi

Muốn điện thoại mà không dám
Muốn nhắn tin để hỏi thăm
Muốn lên facebook để hỏi
Nhưng lòng sao mãi ngập ngừng.?

12h sáng
30/05/2015
MINH TÂM