http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

NỖI BUỒN MẤT CHÓMày mất tích tròn bảy tháng rồi Ni ơi
Khi giấc mơ gọi về lòng càng nhớ
Giữa tớ và chủ từ đây không còn gặp gỡ
Nước mắt luôn chực trào nhớ lắm Ni ơi !

Trời đày mày thành kiếp chó cũng không xong
Khi quán nhậu bày la liệt trên hè phố
Thằng trộm chó tham tiền quá cỡ
Nó trộm con Ni - con vật thân nhất nhà

Nhớ ngày nào tao đi Chợ đường xa
Mày ra ngõ nằm chờ tao về ngoe ngoảy
Tao biết mày thèm bánh canh hủ tíu
Có sẳn đây tao thưởng cho mày


Chủ và tớ giờ cách tận trời mây
Tao chả biết mày ở đâu Ni hỡi
Chắc mày giờ thành một món đồ nhậu
Cho kẻ nghiện rượu chè chén suốt ngày

Nỗi buồn vắng mày tao biết ngõ cùng ai
Chỉ có thơ gợi lên nỗi nhớ
Thôi đành vậy ! Số mày là hết
Tao Cầu mong mày đầu thai kiếp người
Nhớ lắm rồi chú chó Ni ơi ...

MINH TÂM