http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

ĐỢI


Từ khi người về nơi ấy
Nơi này em vẫn đợi mong
Mấy mùa hoa vàng nở rộ
Sao em chẳng thấy người về

Người xưa quên lời hẹn ước
Vầng trăng giờ khuyết một bên
Con thuyền sao chưa cặp bến
Lỡ rồi ... Một chuyến sang sông

Đợi người mà sao chẳng thấy
Mấy mùa xuân đã trôi đi
Thu vàng dần dần lướt tới
Hỡi ôi... Quá tuổi xuân thì

Minh Tâm
30/42015