http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

NHỚ MỐi TÌNH ĐẦU

Mỗi khi nhìn chiếc xe
Lượn quanh tôi chở đầy hoa phượng
Áo trắng hôm nay mà tôi cứ tưởng
Tưởng người năm xưa một mối tình đầu

Nhớ lắm rồi quán cóc bún riêu
Hai ly kem , góc chiều cuối phố
Một nỗi nhớ - thơm nồng tô phở
Tôi và ai tán dóc ven đường

Hai mươi năm dài người xa quê hương
Gót phiêu du , phận đời viễn xứ
Còn nhớ không ? Cánh phượng hồng ép trong vở
Giờ phai màu theo dấu thời gian

Hai mươi năm tôi bước sang ngang
Giã thời hoa bướm bên bạn đời xây đắp hạnh phúc
Hai mươi mùa hạ bấy mùa tôi khóc
Nhớ người xưa - mối tình đầu của tôi

27 /04 / 2015
Minh Tâm