http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

NHỚ(4)

Từ khi tình ta tan vỡ
Cửa lòng khép lại từ đây
Hồn em chết đi một nữa
Nỗi nhớ nó cũng đoạ đày

Từ khi người xa em mãi
Tim hồng nó rã rời đau
Những bức thư tình năm cũ
Giờ đây nó cũng phai màu

Em giã từ thời con gái
Làm dâu sông nước miền Tây
Vu quy không người đưa tiễn
Không yêu cũng gọi là chồng

Đêm về nằm bên người ấy
Mà lòng còn nhớ người xưa
Mùa thu vàng đi một nữa
Bên kia người có biết không ?