http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Nỗi Đau Chiến Tranh Để Lại

Dù hoà bình hơn mấy chục năm
Chiến tranh qua nhưng còn sót lại
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau thể xác
Dioxin- chất độc màu da cam
****
Nỗi đau này ngần mấy chục năm
Chứng tích ngày xưa quân Mỹ càn quét
Chất dioxin ngấm vào da thịt
Trên tấm thân đồng bào tôi,
Dân tộc Việt Nam tôi
****
Chiến tranh qua rồi
Ám ảnh vẫn còn đây
Bao con người chống chọi sự sống mong manh, cận kề cái chết
Nói làm sao hết? Đau thương nước mắt
Kiện ai bây giờ? Hỡi chiến tranh
****
Đất nước tôi dù mang danh " hùng anh "
Dù có ghi vào trang lịch sử
Nhưng chiến tranh bao giờ cũng để lại
Vết thương lòng trên thân dân tộc tôi

18/01/2014

Lý Thị Minh Tâm