http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Vườn Chiều Nhan Sắc

Bến xưa con nước chia dòng
Tim đau nhỏ giọt mưa lòng khôn nguôi
Tình ta ngày tháng phai phôi
Người vui bên đó em đây buồn đời
^**
Đêm về ru giấc ngậm ngùi
Trong Chiêm bao gọi tên người cố nhân
Hoa tươi giờ đã héo tàn
Nụ sầu nở giữa vườn nhan sắc chiều

Lý Thị  Minh Tâm
Trang giao lưu: Hoàng Anh 79