http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Đơn Phương(3)

Nợ người từ kiếp trước
Nên kiếp này gặp nhau
Nhìn sâu trong ánh mắt
Thấy hằn lên nổi đau


Đơn phương - ai nào biết
Đêm về mình lẻ loi
Dệt thành tơ nỗi nhớ
Vạn niềm mong ước mơ

Tình ơi! Đừng đi vội
Ta sẽ chờ người ơi
Người vô tư đâu hiểu
Có người hoá con khờ

Biết đơn phương là khổ
Sao mình mãi đuổi theo ?
Đơn phương và nhung nhớ
Ta hoá thành .. . cây si


Sáng tác 21 /03 /2015
Lý Thị Minh Tâm