http://hongtam980.blogspot.com

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

NHỚ BẠC LIÊU

Khi nghe bài vọng cổ
Cảm thấy mình buồn hiu
Nhớ người dưng bên ấy
Gửi lòng về Bạc Liêu

Mấy năm dài cách biệt
Nhớ đêm trăng Gành Hào
Đêm về mơ tiếng sóng
Nghe lòng mình nao nao

Bạc Liêu ơi ! Ta nhớ
Huyện Phước Long , Giá Rai
Bún bò cay , ba khía *
Đi xa ta nhớ hoài

Chẳng còn bao lâu nữa 
Mùa xuân đến người ơi
Biết bao giờ tái ngộ
Thăm Bạc Liêu , xứ người

30/11/2015
Hồng Tâm
-