http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

MỜI EM VỀ THĂM LẠI CÀ MAU

Mời em về thăm lại  nơi đây
Cà Mau nhắc em nhiều lắm đấy
Mấy năm trôi không thấy em trở lại
Chắc em quên rồi phải không em

Nhớ  không em ? Vở tuồng cải lương
Ngao Sò Ốc Hến , đời Cô Lựu..
Anh thích xem lại những tuồng cũ
Nghe xót lòng nhân vật quá em ơi

Cà Mau bên này nhỏ giọt mưa rơi
Buồn thêm nghe tiếng thạch sùng chắc lưỡi
Đêm nay một mình với  ly rượu
Trút nỗi niềm trong một bài thơ

Về đây em ! Về thăm Cà Mau
Quê hương anh đang thay áo mới
Nhớ em nhiều , ngày đêm chờ đợi
Gọi em về nghe Câu hát giao duyên

28/11/2015
Minh Tâm