http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

NHỚ
Chiều qua ngõ vắng
Lòng nhớ đến anh 
Nhớ những ngày xanh
Nắm tay dạo phố

Chiều thăm nơi cũ 
Thấy mình bơ vơ
Lạc mất bến bờ 
Mặn môi mắt ướt

Chiều nghiêng bên ấy
Mong người bình yên
Gia đình hạnh phúc 
Con cháu ngoan hiền 

Tình như gió thoảng 
Là áng mây bay
Ngàn năm xa mãi
Nỗi nhớ đọa đày

MINH TÂM