http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

NẮM TAY CON


NẮM TAY CON

Tay mẹ nắm tay con 
Lòng mẹ nghe ấm áp
Ông trời đã bù đắp 
Là mẹ tượng hình con

Nắm tay bé tí hon
Cảm thấy mình hạnh phúc
Tim hồng nghe rạo rực 
Yêu con biết nhường nào

Con có biết vì sao
Trong lòng mẹ luôn nghĩ
Vì con là tất cả
Giúp mẹ tự vươn lên

Nhớ tháng ngày lênh đênh
Lao đao và khổ cực 
Tủi hờn rơi nước mắt
Nghe thiên hạ gièm pha

Những ngày con vắng cha
Con hay khóc ngằn ngặt
Cơn đau lòng quặn thắt
Sinh con chẳng bình thường 

Mong bàn tay nắm chặt
Đi suốt cả cuộc đời
Lòng mẹ có con thôi 
Yên tâm con gái nhé

26/09/2015