http://hongtam980.blogspot.com

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

TRI KỶNhớ nha anh ! Đêm nay thành kỷ niệm
Suốt đời tôi khắc ghi trong tim
Đêm tâm sự thắm tình tri kỷ
Trút cạn tâm tư những nổi niềm

Hai đứa mình giống nhau nhiều điểm
Thích văn thơ , cắm trại ngoài trời
Và một điểm ghét người giả dối
Bọn tiểu nhân ném đá giấu người


Hai đứa mình duyên đầu lận đận
Cũng lênh đênh bảy nổi ba chìm
Áo giang hồ phiêu lưu tứ xứ
Đi lâu năm chẳng kiếm nhiều tiền

Cạn ly nha anh! Ngày mai tạm biệt
Tiễn anh về hẹn lại ngày sau
Tôi mong hai mình là tri âm , tri kỷ
Từ đây cho đến bạc đầu

MINH TÂM