http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

XOÁ
  Thôi nhé anh ! Ta không còn chung bước
Xoá tên anh ký ức một thời
Đường anh đi lối về hạnh phúc
Đường bên em mưa không ngừng rơi


Em xoá tên anh trong điện thoại
Những dòng tin thề thốt yêu thương
Dẫu biết em trải nhiều cơn mộng mị
Đường em đi có Bến cô liêuEm xé hết bức thư tình ngày cũ
Cho trăng xem biết ai chung tình
Em xé hết những tấm hình
Ngày xưa ấy - nở nụ cười hạnh phúc

Thôi nhé anh ! Ta đành Vĩnh biệt
Xoá tên anh mà nghe nhói niềm đau

08 /05 /2015
MINH TÂM