http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

ĐƠN PHƯƠNG (6)

 Gửi bên kia một chút nỗi nhớ
Nơi đây có một kẻ làm thơ
Tốn biết bao nhiêu giấy mực
Viết tặng người tôi lỡ thầm yêu


Gửi bên kia một chút men rượu
Đêm nay buồn không biết ngỏ cùng ai
Mượn men rượu cay trải niềm tâm sự
Vì người cho tôi nhớ nhung hoài


Tôi xin gửi về bên kia ấy
Ở bên này buồn lắm người ơi
Đây với đó mà đong đưa nỗi nhớ
Để mình tôi thao thức đêm thâu

12/5/2015
MINH TÂM