http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

VIẾT TỪ TRẠI MỒ CÔI

Em tôi mồ côi từ bé
Sinh ra không thấy mẹ cha
Giống như bao đưa trẻ ấy
Em gọi mái ấm là nhà


Bao người đi thăm viếng
Em tôi mở mắt tròn xoe
Gặp ai em hỏi về mẹ
Tôi nghe mà lòng xót đau


Trách trời gieo chi đau khổ
Thế gian lắm chuyện đau thương
Trách người yêu cuồng sống thử
Xảy ra những chuyện khó lường


Em tôi cũng từng mơ ước
Sống trong vòng tay mẹ cha
Thấy bao đưa trẻ hạnh phúc
Sống chung với ông với bàNếu ai một lần lầm lỡ
Phải hiểu nhân quả thế gian
Xin mời vào đây xem thử
Có ngàn đưa trẻ bỏ rơi

MINH TÂM