http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

TỰ DỖ MÌNHBao năm rồi ta ngậm đắng nuốt cay
Giữa Chợ đời lắm người khinh miệt
Bao năm rồi ta vẫn mải miết
Đuổi bắt bóng hình trong ảo tường hư vô

Đời ta chỉ là bể khổ
Đâu chia hết cay đắng, phận người
Thôi ta đành tự ru mình vậy
Dẫu trong lòng mưa không ngừng rơi


Nín đi mầy ! Có ai nhớ mà mong
Có ai chờ
Có ai khổ
Có ai rơi giọt lệ
Mà sao mày cứ nhớ hoài như thế
Có đáng chi đâu mà phải lụy tình


Nín đi mầy ! Đừng có tưởng mầy xinh
Trăm ngàn cô gái đẹp hơn mầy đó
Mầy nghèo , mầy xấu nên người ta bỏ
Đi theo người tìm hạnh phúc của riêng mình


Ta chỉ dặn lòng bấy nhiêu thôi
Ký ức ơi ! Sao mi tàn ác thế
Ghẹo ta chưa đủ hay sao
Có  biết chăng ?
Ta đang nhỏ từng giọt lệ
Bởi một người ta khoắc khoải chờ mong

20/05/2015
MINH TÂM