http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

VẮNG MẸMẹ ơi ! Mười mấy năm rồi
Sao lòng con nhớ không nguôi
Nửa đêm giật mình thức dậy
Ra hiên ngồi ngắm sao trời


Hỏi mây : biết mẹ ở đâu
Hỏi trời sao ông không nói
Hỏi gió gió bay đi mất
Chỉ còn mình con ngu ngơ


Bài thơ con viết dang dỡ
Nổi niềm  giấu kín trong tim
Mười mấy năm dài mẹ vắng
Sao lòng con lắm nổi niềm


Căn nhà từ đây vắng mẹ
Cha giờ đi làm ăn xa
Bốn đứa con khờ dại quá
Giật mình mới biết mẹ đi

Cánh cò bay về nơi ấy
Con thơ khát một lời ru
Đứa em út gọi ú ớ
Mẹ ơi ! Mẹ con đâu rồi


08/05/2015
MINH TÂM