http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

ĐƠN PHƯƠNG (4)

  Buồn nào hơn đêm nay
Nhìn sương rơi phủ đầy
Tương tư người trong mộng
Mà người ta đâu hay

Tôi buồn nhấp men cay
Sầu dâng lên sóng mắt
Nước mắt rơi ướt gối
Ai nào hiểu cho tôi ?

Đơn phương đâu có tội
Sao trời đoạ đày tôi
Viết bài thơ nhung nhớ
Thầm gọi mãi : người ơi

Minh Tâm
22 / 04 /2015