http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

NHỚ (2)

Lòng thầm bảo từ nay không buồn nữa
Và cố quên chuyện ngày xưa
Tôi biết thế mà lòng luôn nhớ
Cố nhân ơi ! Nói sao cho vừa

Bao kỷ niệm ùa về một lúc
Trái tim tôi mở cửa nữa rồi
Nước mắt rơi ước nhoè trang giấy
Một nụ sầu nở giữa lòng tôi

Minh Tâm