http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Giới thiệu di tích lịch sử văn hoá đình Long Giang

 -Đình Long Giang tọa lạc ấp Bàu xã Long Giang , huyện Bến. Cầu  tỉnh Tây Ninh cách huyện lỵ khoảng 10 km về hướng Tây Nam
   Long Giang là vùng đất được khai phá từ thời cụ Trần Văn Thiện nằm bên hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông . Theo dân gian thì ngôi đình này thờ Lãnh binh Két- người được triều đình Huế  cử trấn nhiệm vùng này để chăm lo việc bảo vệ khai hoang lập ấp chống giặc ngoại xâm .
  Sau 1862, thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền đông Nam bộ, lãnh binh Két cùng các nghĩa binh và nhân dân địa  phương lập nên căn cứ chống Pháp tại đây. Ông cho xây đắp nhiều thành lũy bằng đất( cách đình 500 m , hiện nay còn một đoạn thành gần nguyên vẹn). Từ dinh lũy này lãnh binh Két cùng nghĩa binh hoạt động khắp địa bàn thuộc 3 huyện : Bến Cầu - Gò Dầu - Trảng Bàng  . Bằng phương thức đấu tranh du kích" xuất quỷ nhập thần" đạo quán của lãnh binh Két đã tiêu hao nhiều sinh lực địch, bảo vệ vùng đất và biên giới phía tây sông Vàm Cỏ Đông .
   Sau khi ông qua đời , nhân dân địa phương  tưởng nhớ lập miếu và xây đình thờ ông
Đình Long Giang xây dựng gồm 3 lớp: tiền đình, Chánh đình và hậu đình với những hàng cột gỗ to kẽ đá tầng cao 40 cm. Do tàn phá của chiến tranh nay chỉ còn lại phần hậu đình với diện tích 264 m vuông . Tường xây gạch , mái lợp ngói( phần tiền đình  và chánh đình chỉ còn lại nền đất và một số đá tảng kè cột
  Tuy nhiên, các đồ thờ tự , trang thờ, bát bửu , rùa hạc, chiêng trống vẫn được bảo vệ và trưng bày theo đúng nghi lễ của đình. Đình Long Giang đã có sắc phong nhưng đã mất do chiến tranh tàn phá
   Nằm trong hệ thống đình của người Việt , đình Long Giang được xây dựng  sát quốc gia Campuchia . Nó gắn liền với quá trình khai hoang lập ấp và bảo vệ biên cương tổ quốc của nhân dân ta cách đây 150 năm.
Đình Long Giang đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh theo quyết định số 73/ QĐ- CT ngày 13 / 06 / 1998 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 Kỳ sau: di tích lịch sử đình Trung Long Khánh

Tài liệu này do phòng Văn hoá thông tin huyện Bến Cầu cung cấp .