http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Ai có biết


Có ai biết cuộc đời tôi nếm trải
Một nổi buồn tôi luôn giấu vào trong
Có ai hiểu hết một nổi lòng
Luôn trống vắng bóng tùng tri kỷ


Ai  nào biết nổi lòng người thi sĩ
Mượn lời thơ nói hộ lòng mình
Bấy lâu nay âm thầm chôn kín
Tim hồng rỉ máu người biết không ?

Ai nào biết hồng nhan bạc phận
Muôn nẻo đời dốc cuộc mưu sinh
Đời dạy tôi bao lần câm nín
Cắn răng chịu đựng không nói một lời

Đời dạy tôi  đừng nên lừa dối
Với những người bạn tốt quanh tôi
Và đời dạy tôi phải biết giận dữ
Trước một người tình bạc như vôi


    23 / 03 /2015
Lý Thị Minh Tâm