http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Còn Đâu Một Cánh Hoa

Có người thiếu phụ mắt buồn sa lệ
Ngắm chân trời , nơi ấy rất xa
Nàng nhắm mắt nhớ tháng ngày qua
Hạnh phúc xưa như hoa hồng tỏa lối

Ai nào ngờ .... Đi trong đêm tối
Chốn mịt mờ chẳng biết về đâu ?
Sao ông trời gieo chi khổ sầu
Tình ly biệt , bao điều ngang trái

Nếm mật đắng tình đời chưa trọn vẹn
Mượn lời thơ nói hộ lòng mình
Bởi duyên xưa thuyền chưa cặp bến
Tan nát đời một cánh hoa xinh
   

   24/ 03 / 2015
Lý Thị Minh Tâm