http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Xin Đừng Gọi Tôi Là Nhà Thơ


Xin đừng gọi tôi là nhà thơ
Tôi cũng như bao con người khác thôi
Cũng lắm ước mơ
Và lắm khổ cực
Lắm chông gai trăn trở chuyện đời

Đừng gọi tôi là nhà thơ nữa người ơi!
Tôi cũng như bao người bất hạnh
Có mái ấm gia đình
Rồi tan vỡ
Sự sống mong manh
Cái chết sắp cận kề
Đến với thơ là sự đam mê
Gieo con chữ vào vườn văn học
Yêu thơ như yêu từng hạt ngọc
Để tìm chính tôi khi vấp những sai lầm
Tôi làm thơ là đi tìm
Tìm nỗi nhớ mong manh chiều kỷ niệm
Tìm lại ai lạc bước cuối con đường
Và có ai đợi chờ như cánh hạc phơi sương
Tôi mong mỏi tìm lại người thương
Mùi hương áo lụa
Xin đừng gọi tôi là nhà thơ nữa
Tôi chẳng thích đâu!

02/01/2015
Lý Thị Minh Tâm