http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Nếu Mai Tôi ChếtNếu mai tôi chết
Hãy đưa tôi về quê Nội
Để hồn tìm nhau trên mảnh đất quê hương
Tôi tha thiết đi tìm nguồn cội
Bà con tôi đi hơn chục năm rồi

Nếu tôi có chết người ơi hãy nhớ
Sống trên đời phải biết yêu thương
Hãy mở rộng vòng tay nhân ái
Siết chặt bàn tay bảo vệ quê hương

Nếu tôi có chết người ơi hãy nhớ
Sống hết lòng phụng dưỡng mẹ cha
Đừng ruồng bỏ anh chị em ruột
Bởi chúng ta chung một mái nhà

Thân là xác
Chết trở về cát bụi
Hồn tan vào cõi bao la
Sống trên thế gian là như thế
Đời người ai sống đến nghìn năm

   23/02/2015
Lý Thị Minh Tâm