http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Nhớ Mãi Người Cô

Chỉ là cát bụi mà thôi
Mà trời tạo hoá thành người thành ta
Thương người kiếp sống không nhà
Nổi trôi lận đận kiếp hoa phai tàn

Thương người lỡ chuyến đò ngang
Hẩm hiu phận số cô đơn không chồng
Ra đi vĩnh biệt người thân
Sống chi thấy cảnh thân nhân bỏ mình

Chắp tay Cầu mong hương linh
Sớm siêu thoát bình yên trên Thiên đàng

***
Hôm nay, con tưởng nhớ cô ba mong hương hồn cô sớm siêu thoát nơi miền cực lạc...
Cô chết mà lòng con đau nhói dù không ruột thịt , dù không chung một mái nhà...
Anh chị họ của con giàu có mà tàn nhẫn quá! Nếu họ đừng đưa cô vào trại dưỡng lão chắc cô không chết tức tưởi đâu!
Ngày mai là lễ Cầu siêu con mong cô  sớm siêu thoát dù không đưa cô đến nơi hỏa táng nhưng con khóc và đau bao kỷ niệm ùa về...
Giá mà họ đừng vô tâm

Thương nhớ cô nhiều