http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Thơ

Con Đường Có Lá Me Bay

Con đường có lá me bay
Yêu thương ngày ấy hôm nay còn gì?
Khi người cất bước ra đi
Ta đau thương mối tình si trong lòng

***
Hỏi người : người có nhớ không?
Hàng me xanh lá lớn trong âm thầm
Tình yêu đẹp theo tháng năm
Tay trong tay bỗng xa xăm u buồn

Đến giờ ta mãi vấn Vương
Nội ô ngày ấy con đường lá bay
Nỗi lòng ta người có hay?
Nội ô nay trắng màu mây nhạt nhoà

Lý Thị Minh Tâm
Trang giao lưu
Hoa bien cương
Văn nghệ Quảng Trị