http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Gửi Người Cà Mau



Từ ngày giã biệt Cà Mau
Đêm đêm tôi trút mơ vào trang thơ
Bao nhiêu con sóng xô bờ
Là tôi vẫn biết giấc mơ còn dài

Thế là sắp ngữa bàn tay
Bao nhiêu nỗi nhớ hao gầy niềm yêu
Tôi đi trong gió mưa chiều
Cà Mau nơi ấy mưa nhiều không anh?












Thế là lỡ một tuổi xanh
Lời thể hẹn ước phai dần tháng năm
Cà Mau thật quá xa xăm
Trong tim tôi vẫn là anh trọn đời

Tôi tìm Cà Mau trong tôi
Trái tim khao khát bao lời yêu xưa
Vẫn là tôi thuở mộng mơ
Và Cà Mau mãi là thơ gửi người

Lý Thị Minh Tâm
Trang giao lưu:
Đất Đứng
Hoa biên cương
Văn nghệ Quảng Trị