http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

MUỐN TRỞ VỀ NGÀY XƯA
Tôi muốn trở về ngày xưa
Để nghe lời ru ầu ơ mẹ hát
Được tắm nước sông trong mát
Lắng nghe câu hò , sáo thổi vi vu

Muốn trở về những ngày tháng xưa
Nghe lại những câu chuyện cổ tích
Thạch Sanh hiền ,Lý Thông gian ác
Và thị ơi rụng vào bị bà *

Muốn trở về thuở học sinh
Mặc áo trắng tinh đến trường nghe lời cô giảng 
Nghe thêm lịch sử Việt trong ngày vui đại thắng 
Những anh hùng làm rạng rỡ núi sông

Ước nhiều lắm ai có hiểu tôi không?
Thời gian trôi không thể nào quay ngược
Tuổi thơ ơi ..., ta già hơn trước 
Ước thật nhiều ... Chỉ là ước thôi

24/11/2015
HỒNG TÂM