http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

AI CŨNG CÓ MỘT THỜIAi cũng có một thời như thế
Trái tim đau vụn vỡ đầu đời
Là những đêm cô đơn mộng mị
Hát khúc biệt li mối tình sầu

Ai cũng có một thời nhan sắc
Bao kẻ si mê đảo điên tình
Đêm về thao thức thầm nhung nhớ
Viết bài thơ tả một bóng hình


Ai cũng có một thời ngu dại
Tuổi trẻ ham chơi , trải nghiệm cuộc đời
Để ngày sau lòng mình xưng tội
Đọa đày thân xác cho tả tơi

Tôi từng có một thời như thế
Bấy nhiêu năm cay đắng khóc thầm
Có xưng tội nhưng chưa hết tội
Làm sao tôi xoá hết những lỗi lầm

Minh Tâm