http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

GIỌT SỮA CUỐI CÙNG
Bú đi con ! Bú thêm lần nữa
Nếm hương giọt sữa nóng cuối cùng
Một lần cuối con nhìn thấy mẹ
Rồi mai đây xa cách nghìn trùng


Thương cho con sớm mồ côi mẹ
Chưa biết nổi đau một kiếp người
Bởi trần gian là cõi tạm
Mai chết hoá cát bụi con ơi !

Bú đi con bú thêm lần cuối
Mai con không thấy mẹ trên đời
Vòng tay ấm áp về nơi ấy
Chỉ còn mình con sống lẻ loi


Con hãy bú thêm một lần cuối
Giọt sữa cuối cùng sắp cạn khô
Khoảnh khoắc đẹp của tình mẫu tử
Trong lòng ta mãi mãi khắc ghi


Minh Tâm