http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

SAYBạn ơi  ở lại đêm nay
Cùng ta uống rượu cho say quên đời
Cạn ly rượu chạm bờ môi
Rót thêm nữa uống cho vơi nỗi buồn

Đời ta lắm nổi chán chường
Người ta yêu vứt nổi buồn cho ta
Nụ cười héo hắt môi hoa
Tình yêu chết trong tim ta lâu rồi


Đêm nay ta trút nỗi sầu
Cạn ly nhé cùng dĩa mồi rượu thơm

MINH TÂM