http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Vu Vơ

 Bàn tay vừa chạm bàn tay
Trao nhau ánh mắt trao nhau thầm thì
Nụ hôn đọng lại rèm mi
Bỗng dưng ta sợ người đi vội vàng

Nếu tình lỡ bước sang trang
Trả nhau nỗi nhớ dấu ngàn nỗi đau
Nhớ không? Hương vị ngọt ngào
Nụ hôn ánh mắt đêm trao tình đầu

  12 /04 /2015