http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

NếuNếu thời gian cho quay ngược lại
Ta sẽ trở về với tuổi thơ
Vui cùng cánh diều bay trong gió
Ta chơi trò chạy trốn năm mười

Nếu thời gian cho ta quay lại
Sẽ trở về thuở đôi mươi
Ta sẽ vui trong kỷ niệm
Thuở mộng mơ  lứa tuổi học trò

Nếu điều đó trở thành hiện thực
Chắc thế gian sẽ mãi tuyệt vời
Nếu thời gian có thể quay lại
Chưa chắc gì mình có vết thương đau

    Lý Thị Minh Tâm