http://hongtam980.blogspot.com

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Nhớ Mẹ (3)Lại thêm một mùa xuân
Con bỗng khát vòng tay của mẹ
Mẹ ơi! Trái tim con như có ai bóp chặt
Đắng đót lòng mẹ có biết hay không ?
   ****
Vắng mẹ hiền , vắng một dòng sông
Có níu kéo hoài cũng vô vọng
Nấm mộ mẹ giờ đầy hương khói
Con thơ đang quỳ trước mộ mẹ đây

   ***
Nhớ dáng gầy thân cò ngược xuôi
Nhớ hương tóc mẹ thơm hoa lài
Lòng con trẻ càng thêm khoắc khoải
Ngước nhìn lên thấy áng mây bay

    ****
Nhớ nhung hoài tiếng mẹ hiền ru
Nhớ mẹ nhiều lắm , nghìn trùng xa cách mãi
Nhớ bóng mẹ tim con đau nhói
Con biết mình đã mồ côi

Sáng tác 01/02/2015

Lý Thị Minh Tâm